ثبت کارت گارانتی
سریال دستگاه
مارک دستگاه
نوع دستگاه
مدل دستگاه
تاریخ انقضاء گارانتی
 
تاریخ خرید
انتخاب از تقویم
تاریخ آغاز گارانتی
کد ملی
 
نام مشتری
شماره تماس مشتری
نشانی مشتری
 
 
استان
شهرستان
 
 
 
نام فروشنده
 
آدرس پست الکترونیک
 
سایر توضیحات و اطلاعات
کد امنیتی جدید
کد امنیتی